Pracujte pre nás

The secret of joy in work is contained in one word – excellence. To know how to do something well is to enjoy it. – Pearl S. Buck, americká spisovateľa, držiteľka Nobelovej ceny za literatúru

 

SW Architekt (Java ekosystém)


Popis práce:

 • analýza požiadaviek klientov za účelom zostavenia technického konceptu riešenia a výberu vhodných technológií
 • návrh architektúry riešenia, identifikácia a vyhodnocovanie variantných riešení
 • zodpovednosť za správnosť, efektívnosť a účelnosť navrhovanej architektúry, zodpovednosť za kvalitu kódu
 • dokumentácia softvérovej architektúry
 • dohľad nad riešením z technickej perspektívy
 • technický dohľad a riadenie vývojového tímu

Hľadáme do tímu človeka, ktorý disponuje skúsenosťami, zručnosťami, schopnosťami:

 • komunikatívny a proaktívny typ, strategické myslenie
 • perspektíva a nadhľad, praktickosť
 • znalosť celého cyklu SW vývoja, znalosť princípov OOP
 • skúsenosti s vývojom na platforme Java
 • angličtina na stredne pokročilej úrovni slovom aj písmom
 • skúsenosti s prácou so zákazníkom
 • vítané sú skúsenosti s riadením vývojového tímu
 • modelovanie v UML
 • dependency injection (Spring, EJB, …) a MVC frameworky (Spring MVC, Play, …)
 • frameworky a nástroje pre tvorbu distribuovaných aplikácií a integráciu systémov (Apache CXF, ActiveMQ, Fuse ESB, Akka, …)
 • nástroje pre automatizáciu zostavovania projektov a správu závislostí (Maven, Gradle)
 • continuous integration (Jenkins, Hudson)
 • agile (SCRUM) a test-driven development

Ponúkame

 • podporu v ďalšom vzdelávaní a osobnostnom raste (odborné konferencie, certifikované školenia, interné workshopy)
 • príjemnú firemnú kultúru (inšpiratívne pracovné prostredie s usmiatymi ľuďmi, farebnými tulivakmi a s Brunom)
 • zaujímavý benefitný systém (joga, vstupné karty do fitness centra, čerstvé ovocie, veselé firemné akcie, parkovanie v centre mesta)
 • zaujímavé projekty
 • otvorený prístup a priestor pre realizáciu vlastných myšlienok

 


Devops špecialista


Popis práce

 • administrácia vývojových, testovacích a produkčných prostredí
 • podpora nasadzovania aplikácií (Java, Ruby, Scala), upgradovania a patchovanie existujúcich aplikácií
 • nastavovanie a podpora procesov pre automatizáciu nasadzovania aplikácií – CI/CD
 • odhaľovanie problémov, ich riešenie a eskalácia prostredníctvom monitorovacích nástrojov (Zabbix, Nagios…)
 • správa aplikácií pre podporu vývoja (JIRA, Jenkins, GitLab)
 • správa, optimalizácia prostredí s dôrazom na bezpečnosť systémov
 • nastavovanie a konfigurácia aplikačných serverov, databáz, OS…

Hľadáme do tímu človeka, ktorý disponuje skúsenosťami, zručnosťami, schopnosťami:

 • znalosť Java aplikačných serverov (Glassfish, Weblogic, Tomcat, Websphere…)
 • znalosť deployment tool-ov (ansible, puppet, chef)
 • skúsenosť s administráciou Linux serverov (Ubuntu, RedHat, CentOS)
 • inštalácia, konfigurácia a správa webových, proxy, loadbalancing serverov Apache
 • skúsenosť s docker
 • znalosť monitorovacích nástrojov (zabbix)
 • schopnosť sústrediť sa na detaily
 • profesionalita, schopnosť pracovať v tíme

Ponúkame:

 • podporu v ďalšom vzdelávaní a osobnostnom raste (odborné konferencie, certifikované školenia, interné workshopy)
 • príjemnú firemnú kultúru (inšpiratívne pracovné prostredie s usmiatymi ľuďmi, farebnými tulivakmi a s Brunom)
 • zaujímavý benefitný systém (joga, vstupné karty do fitness centra, čerstvé ovocie, veselé firemné akcie, parkovanie v centre mesta)
 • zaujímavé projekty
 • otvorený prístup a priestor pre realizáciu vlastných myšlienok

 


Frontend Developer


Popis práce

 • návrh SW aplikácií pomocou Javascriptu, HTML5, CSS3
 • implementácia návrhu užívateľských rozhraní v spolupráci s vývojármi backendovej vrstvy aplikácií a UX tímom

Hľadáme do tímu človeka, ktorý disponuje skúsenosťami, zručnosťami, schopnosťami:

 • má výbornú znalosť technológií v oblasti vývoja tenkých klientov bežiacich v prostredí browsera (html5, css, javascript)
 • má zmysel pre detail a schopnosť pretaviť požiadavky do technicky funkčného riešenia
 • je komunikatívny, ochotný pracovať a tvoriť samostatne, ale aj v súčinnosti s kolegami

Výhodou sú:

 • praktické skúsenosti s vývojom v aspoň jednom z rozšírených frameworkov pre tvorbu RIA (rich internet application): angular, ember, react, backbone, extjs a. i.
 • orientácia vo vývojovom ekosystéme pre webové prehliadače: grunt, bower, yeoman
 • praktické skúsenosti s TDD / BDD

Ponúkame:

 • podporu v ďalšom vzdelávaní a osobnostnom raste (odborné konferencie, certifikované školenia, interné workshopy)
 • príjemnú firemnú kultúru (inšpiratívne pracovné prostredie s usmiatymi ľuďmi, farebnými tulivakmi a s Brunom)
 • zaujímavý benefitný systém (joga, vstupné karty do fitness centra, čerstvé ovocie, veselé firemné akcie, parkovanie v centre mesta)
 • zaujímavé projekty
 • otvorený prístup a priestor pre realizáciu vlastných myšlienok

 


JAVA/SCALA Developer


Popis práce:

 • ponúkame prácu na projektoch v oblasti služieb indexácie, vyhľadávania a prezentácie dát a ich integrácie do komplexných informačných systémov
 • hlavnou úlohou bude návrh, vývoj a implementácia aplikačnej logiky v jazyku Java, alebo Scala
 • ide o prácu na celom cykle SW riešenia na úrovni frontend aj backend časti

Hľadáme do tímu človeka, ktorý disponuje skúsenosťami, zručnosťami, schopnosťami

 • Java SE na úrovni pokročilý, skúsenosti so Spring Framework a/alebo Java EE výhodou
 • skúsenosti s návrhom aplikačnej architektúry – UML (Class, ERD, Component)
 • skúsenosti s Apache Solr alebo inými vyhľadávacími technológiami, počítačovým spracovaním prirodzeného jazyka (NLP – natural language processing) výhodou
 • skúsenosti s business intelligence (OLAP) a data miningom sú výhodou, rovnako sú pre nás zaujímavé skúseností s jazykom Scala
 • výhodou znalosti Linux s ohľadom na deployment aplikácií (DevOps) výhodou
 • anglický jazyk – mierne pokročilý
 • má výbornú znalosť technológií v oblasti vývoja tenkých klientov bežiacich v prostredí browsera (html5, css, javascript)
 • má zmysel pre detail a schopnosť pretaviť požiadavky do technicky funkčného riešenia
 • je komunikatívny, ochotný pracovať a tvoriť samostatne, ale aj v súčinnosti s kolegami
 • chuť spolupracovať s mladým vývojovým tímom agilnými metódami
 • schopnosť sústrediť sa na detaily a zároveň vnímať pozorne požiadavky zákazníka a ostatných partnerov

Ponúkame

 • podporu v ďalšom vzdelávaní a osobnostnom raste (odborné konferencie, certifikované školenia, interné workshopy)
 • príjemnú firemnú kultúru (inšpiratívne pracovné prostredie s usmiatymi ľuďmi, farebnými tulivakmi a s Brunom)
 • zaujímavý benefitný systém (joga, vstupné karty do fitness centra, čerstvé ovocie, veselé firemné akcie, parkovanie v centre mesta)
 • zaujímavé projekty
 • otvorený prístup a priestor pre realizáciu vlastných myšlienok

 


Svoje životopisy môžete posielať na hr@essential-data.sk.