Blog

Školenie Typológia osobnosti

Dátum zverejnenia: 19.1.2016

Postoje ľudí k práci sa líšia – niektorí vidia vo svojej práci zmysel života, venujú sa jej naplno a niektorí naopak v práci trpia a túžobne očakávajú koniec pracovnej doby. Keďže v práci strávime väčšinu svojho bdelého času, spokojnosť s tým, čo robíme by mala byť pre nás veľmi dôležitá. To, aké zamestnanie si zvolíme, má vplyv nielen na našu spokojnosť a výkonnosť, ale aj na to, ako v práci komunikujeme, ako zvládame konflikty, stres, tímovú prácu, zmeny…

Problémy na pracovisku vyplývajú najmä z partnerských vzťahov a z typovej odlišnosti ľudí. Všetci máme tendenciu druhých súdiť na základe správania iného, ako sme očakávali alebo aké by sme možno v rovnakej situácii zvolili my. Prijať a zmieriť sa so skutočnosťou, že všetci sme iní, nebýva jednoduché.

Carl Gustav Jung, svetoznámy psychológ a psychiater, v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia tvrdil, že ľudské správanie nie je náhodné. Vieme ho do určitej miery ovládať vôľou, väčšinou je však nevedomé – neriešime ako sa správame a reagujeme na okolnosti. Na základe určitých preferencií správania vytvoril typológiu osobnosti, na základe ktorej vieme naše správanie pozorovať, vysvetliť, a dokonca aj predvídať, pretože sa drží určitých pravidiel daných typom osobnosti.

Naši manažéri sa v rámci celofiremného vzdelávacieho procesu zúčastnili školenia Typológia osobnosti. Cieľom takýchto školení je pochopiť, že ľudia sa navzájom líšia, že každý typ, každá osobnosť má svoje klady a zápory, silné a slabé stránky a že žiadna z nich nie je lepšia než iná. Ak človek porozumie sám sebe, dokáže ľahšie prijímať druhých takých, akí sú a nie takých, akých by sme ich chceli mať 🙂