ZHRNUTIE DÁT

Zhrnutie dát z viacerých miest na jedno miesto, odkiaľ je možné s dátami pracovať na účely vyhľadávania a extrakcie. Použitie iného dátového úložiska špeciálne pre účely extrakcie dát je dôležité aj preto, aby sme neznížili výkon existujúcich systémov.

DOLOVANIE dát (DATA MINING)

V dátach nájdeme súvislosti (korelácie, kauzálne súvislosti) alebo vytvoríme index pre vyhľadávanie. Výsledkom je vytvorenie dátovej štruktúry aj z neštruktúrovaných dát – táto štruktúra (napr. index) sa použije pre ďalšiu analýzu na základe biznis požiadaviek

ANALÝZA A VYHĽADÁVANIE

Štatistická a informačná analýza a vyhľadávanie. Zindexované dáta použijeme na extrakciu konkrétnych poznatkov z dát. Umožníme vyhľadávanie a real-time vyhľadávanie konkrétnych použiteľných poznatkov.

INTERPRETÁCIA

“53% lídrov nemá relevantné dáta z celej organizácie, ktoré potrebujú na to, aby robili svoje rozhodnutia.” Reprezentácia a vizualizácia dát tak, aby boli výsledky pochopiteľné a použiteľné pre biznis rozhodnutia alebo odprezentovanie zákazníkovi.

“V dnešnej dobe nie je ťažké nájsť odpoveď na danú otázku; ťažké je nájdenie správnej otázky a ako sa otázky vyvíjajú, získavame lepší vzhľad do nášho ekosystému a nášho podnikania” – Kevil Weil

Profil našej spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá známym zložitým problémom – hľadaním ihly v kope sena. Naši zákazníci majú veľké množstvo štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, v ktorých chcú: vyhľadávať, hľadať súvislosti, extrahovať dôležité informácie.

Vďaka vhľadu do veľkého množstva dát dokážu pracovať rýchlejšie, efektívnejšie a s vyššou maržou. Dokážu poskytovať lepšie služby a pomáhať aj svojim zákazníkom efektívnejšie.

Využitie a vytvorenie pridanej hodnoty

Jeden z troch biznis lídrov robí kritické rozhodnutia bez informácií, ktoré na tieto rozhodnutia potrebuje – teda sa odvoláva na inštinkt alebo skúsenosti. Použitie toho, čo nám dáta hovoria na lepšie rozhodnutia. Aké majú dáta implikácie? Ako s nimi interagovať? Použitie predikcií z novovytvorených dátových modelov na optimalizáciu biznisu.