Kontakt

Kontakt

Dohodnite si stretnutie

Nájdete nás pri medickej záhrade
v centre Bratislavy.

IČO: 46 934 600
DIČ: 2023674389
IČ DPH: SK2023674389

Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:
2920887811/1100
IBAN:
SK47 1100 0000 0029 2088 7811
SWIFT:
TATRSKBX