Kontakt

Adresa spoločnosti:

essential data, s.r.o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava

Kontakt na obchodné oddelenie:
Tel.: +421-2-32603210
Fax: +421-2-32603299
E-mail: info@essential-data.sk

Fakturačné údaje:

essential data, s.r.o.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava

IČO: 46 934 600
DIČ: 2023674389
IČ DPH: SK2023674389

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a .s.
Číslo účtu: 2920887811/1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2088 7811
BIC (SWIFT) kód: TATRSKBX
Názov a adresa banky: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika