Naše Služby

Prinášame kombináciu doménových odborných znalostí, mimoriadneho inžinierskeho talentu, dôkladných procesov agilného vývoja a radi hľadáme jednoduché riešenia zložitých výziev.

Systémy navrhujeme podľa aktuálnych best practices s dôrazom na open source technológie, cloud a dlhodobú efektívnu udržateľnosť.

Naše Služby

Prinášame kombináciu doménových odborných znalostí, mimoriadneho inžinierskeho talentu, dôkladných procesov agilného vývoja a radi hľadáme jednoduché riešenia zložitých výziev.

Systémy navrhujeme podľa aktuálnych best practices s dôrazom na open source technológie, cloud a dlhodobú efektívnu udržateľnosť.

Analýza požiadaviek

Zameriavame sa na precíznu a systematickú analýzu požiadaviek, ktorá je kľúčom k funkčnému a efektívnemu softvérovému riešeniu, s dôrazom na maximálnu pridanú hodnotu pre zákazníka.

Návrh a architektúra

Navrhujeme architektúru postavenú na najmodernejších technológiách a trendoch za využitia aktuálnych best practices s dôrazom na open source technológie, cloudové riešenia a dlhodobú efektívnu udržateľnosť.

Testovanie a QA

Overujeme kvalitu dodávaného riešenia, čím zabezpečujeme jeho funkčnosť, vysokú stabilitu, dostupnosť, bezpečnosť a pripravenosť na bezproblemovú prevádzku.

Biznis analýza

Spracovávame business analýzu pre pripravované zmeny vo firmách a štátnych inštitúciách, legislatívne zmeny a to bez ohľadu na to, či ide o prípravu nového produktu, implementáciu komplexného softvéru/informačného systému alebo zmenu procesov.

Vývoj softvéru

Vytvárame technologicky vyspelé riešenia šité na mieru zákazníka s maximálnym dôrazom na spokojnosť, kvalitu a efektívnosť, vďaka ktorým budú vaše pracovné postupy rýchlejšie a efektívnejšie. Zameriavame sa na vývoj v Jave a JavaScripte.

Prevádzka a podpora

Vlastné alebo prevzaté softvérové riešenia prevádzkujeme pomocou Jira Service Desk na vysokej úrovni s požadovanými SLA parametrami. Identifikujeme a opravujeme chyby v kóde, optimalizujeme kód s cieľom zvýšiť stabilitu systému a konzistenciu softvéru, a kvalitnou podporou zabezpečujeme spokojnosť používateľov.

KONTAKT

Zaujala Vás naša práca? Radi sa s Vami
stretneme.