Anonymizácia

Čo je to Anonymizácia?

Na Slovensku sa zo súdov publikuje na web MSSR veľké množstvo rozhodnutí, mesačne okolo 28 000. Všetky rozhodnutia, ktoré sa publikujú na základe § 82a písm. a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch je potrebné anonymizovať (osobné a citlivé údaje, ktoré môžu identifikovať fyzické osoby v konaní, odhaliť ich súkromné údaje a pod.) v rozsahu popísanom vyhláškou č. 482/2011 Z.z.. Navrhované riešenie je založené na metódach strojového učenia s využitím princípov používateľskej prívetivosti (v dizajne IDSK) pre zrýchlenie anonymizácie a zníženie rizika úniku citlivých údajov.

Aké technológie sme pri implementácii použili?

Zaujala Vás práca s umelou inteligenciou?

  • V EDčku pracujeme na spojení ľudskej a umelej inteligencie a dodávame zmysluplné riešenia pre zákazníkov
  • Pre zákazníkov dodávame riešenia na mieru, ktoré automatizujú ich procesy a zlepšujú vyhľadávanie
  • V Mozai (ako výskumné laboratórium Essential Data) pracujeme na „podvozku“, ktorý posúva technológie chatbotov, rozšíreného vyhľadávania a umelej inteligencie v slovenčine ešte ďalej