ChatLex

Čo je to ChatLex?

ChatLex je inteligentný chatovací asistent pracujúci nad legislatívou a ďalšími právnymi zdrojmi na Slovensku.

ChatLex využíva technológiu RAG – Retrieval Augmented Generation, ktorá kombinuje naše viac ako 10 ročné skúsenosti s inteligentným vyhľadávaním v slovenčine s modernými GPT modelmi pre generovanie odpovede na Vašu otázku.

Aké technológie sme pri implementácii použili?

Zaujala Vás práca s umelou inteligenciou?

  • V EDčku pracujeme na spojení ľudskej a umelej inteligencie a dodávame zmysluplné riešenia pre zákazníkov
  • Pre zákazníkov dodávame riešenia na mieru, ktoré automatizujú ich procesy a zlepšujú vyhľadávanie
  • V Mozai (ako výskumné laboratórium Essential Data) pracujeme na „podvozku“, ktorý posúva technológie chatbotov, rozšíreného vyhľadávania a umelej inteligencie v slovenčine ešte ďalej