AI Coding

Tipy

  • Iterujte v rámci jednej relácie pri tvorbe kódu s asistentom a dajte mu spätnú väzbu
  • Kľudne skopírujte exception alebo chybovú hlášku do kontextu
  • Rozdeľte problém na menšie časti alebo využite asistenta najprv na rozdelenie problému a potom na implementáciu jednotlivých častí
  • AI môžete využiť aj na generovanie testov, testovacích prípadov alebo testovacích dát

Zaujímavé odkazy

Zaujala Vás práca s umelou inteligenciou?

  • V EDčku pracujeme na spojení ľudskej a umelej inteligencie a dodávame zmysluplné riešenia pre zákazníkov
  • Pre zákazníkov dodávame riešenia na mieru, ktoré automatizujú ich procesy a zlepšujú vyhľadávanie
  • V Mozai (ako výskumné laboratórium Essential Data) pracujeme na „podvozku“, ktorý posúva technológie chatbotov, rozšíreného vyhľadávania a umelej inteligencie v slovenčine ešte ďalej