Image AI

Tipy

 • Zatiaľ je to veľa krát vidieť, že to generovala AI, treba použitie v práci zvážiť
 • Je fajn využiť to na znázornenie abstraktnej myšlienky, niekedy to minimálne inšpiruje
 • Skombinujte viaceré výstupy v obrázkovom editore alebo aj powerpointe
 • Odporúčam kľúčové slová: logo, miniature, png, icon, simple, outline …
 • Pri lokálnom generovaní
  • môžete použiť LORAs pre lepšie výsledky v konkrétnej problematike
  • Najprv môžete vygenerovať pozadie a highlevel predstavu obrázku a dokresliť detail pomocou impaintingu

Zaujímavé odkazy

Zaujala Vás práca s umelou inteligenciou?

 • V EDčku pracujeme na spojení ľudskej a umelej inteligencie a dodávame zmysluplné riešenia pre zákazníkov
 • Pre zákazníkov dodávame riešenia na mieru, ktoré automatizujú ich procesy a zlepšujú vyhľadávanie
 • V Mozai (ako výskumné laboratórium Essential Data) pracujeme na „podvozku“, ktorý posúva technológie chatbotov, rozšíreného vyhľadávania a umelej inteligencie v slovenčine ešte ďalej